شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو

درباره ما

مدیران و مشاورین شرکت

مدیران شرکت

علی متدین روحی
مدیر امور مالی و اداری
مهرداد همتی
مدیر امور مجامع و بورس
امیر باقری
مدیریت امور فنی و کنترل پروژه
بهزاد سلطانی
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
سید رضا خادمی
سید رضا خادمی
مدیر فناوری اطلاعات

مشاورین