شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی عام)

توسط در اخبار, اخبار بورس, اخبار داخلی شرکت روشن می 27, 2017


مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) روز چهارشنبه مورخ 17/03/1396 رأس ساعت 10 صبح در ساختمان مرکزی مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم،      پلاک 6 ، برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگه ورود به جلسه یک ساعت زودتر از زمان برگزاری مراسم با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی ، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه:

1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت 

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 

 

 

                                               هیات مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)

 


نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه