شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی عام )

توسط در اخبار, اخبار بورس, اخبار داخلی شرکت روشن مارس 5, 2018


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30/09/1396 روز دو شنبه مورخ  21/12/1396 راس ساعت 10 صبح در ساختمان مرکزی مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک 6 برگزار          می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگه ورود به جلسه 30 دقیقه زودتر از زمان برگزاری مراسم با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1396

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیات مدیره، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

4- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1397

5- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

6- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیات مدیره

7-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت

8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

9- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 

 

هیات مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی عام)


نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه