شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1397/09/30

توسط در اخبار, اخبار بورس, اخبار داخلی شرکت روشن فوریه 13, 2019


از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/12/25 در محل تهران – خیابان شیخ بهایی جنوبی – شهرک والفجر – خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم –  پلاک 6 – سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی منتهی به 1397/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
انتخاب اعضاي هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملت مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت
سایر موارد

 

 

 

 

 


ارسال دیدگاه