شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

عضویت مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق

توسط در اخبار, اخبار داخلی شرکت روشن جولای 8, 2019


با تصویب مجمع عمومی عادی سندیکای شرکتهای تولید کننده برق که در خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید، آقای مهندس تقی زاده لنده مدیریت محترم عامل به عضویت هیئت مدیره سندیکای شرکتهای تولید کننده برق کشور نائل گردیده اند.
حکم انتصاب ایشان که از طرف ریاست محترم مجمع جناب آقای مهندس ملاکی ابلاغ شده است به شرح زیر می باشد:


ارسال دیدگاه