شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

توسط در اخبار روشن اکتبر 20, 2019


در جریان برگزاری تور یک روزه بازدید از نیروگاه منجیل و نیروگاه گیلان که با همراهی فعالان بازار سرمایه انجام شد، جناب آقای مهندس حسنعلی تقی زاده چندین دقیقه راجع به سرمایه گذاری در نیروگاه بادی منجیل سخنرانی نمودند که به پیوست فیلم سخنرانی قابل دریافت می باشد.


ارسال دیدگاه