شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
منو

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

صفحه اصلی


پیام مدیر عامل

مهندس تقی زاده

برق یکی از حامل های انرژی با کاربردهای گسترده است که نسبت به سایر حامل ها پاک تر بوده و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد. از این رو، کاربرد آن در جهان بصورت فزاینده ای در حال افزایش است و در حال حاضر…[ادامه مطلب]


آخرین اخبار


telegram.botبرای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات شرکت
می توانید به ربات تلگرامی شرکت مدیریت
انرژی امید تابان هور پیام دهید.
OmidEnergyBot@